Oglas za prijem u radni odnos

uposlenika na poslovima u sektoru
FINANSIJA (Rukovodilac finansija i HR) – 1 izvršioc

Potrebna znanja i kvalifikacije:
a) stepen…VSS
b) škola…...Opći (Ekonomija)
c) smjer…...Finansijsko računovodstveni (prednost)

Radno iskustvo….3 godine na Finansijsko računovodstvenim poslovima
Certifikat samostalnog računovođe…(prednost)
Posebna znanja…rad na računaru
Probni rad….........DA

Kandidati su dužni prijavu sa biografijom (CV) i ostalom dokumentacijom dostaviti lično u sjedište firme “SARAČEVIĆ” d.o.o. Tešanj na adresu: Poslovna zona „Vila“ br.1 ili skeniranu dokumentaciju putem e-mail adrese: enes@saracevic.ba,

Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Kandidati koji budu ispunjavali uslove biće pozvani na razgovor o čemu će svako pojedinačno biti informisan od strane poslodavca.

Tešanj, 18.05.2022.
Direktor
Enes Omahić, dipl.oec.

Share:
Top