Oglas za posao

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

uposlenika zanimanja

CNC OPERATER Laser/Plazma – 2 izvršioca

Potrebna znanja i kvalifikacije:
Posebna stručna sprema:
a) stepen…SSS
b) škola…...Opći ili tehnički (ekonomija, mašinstvo….)
c) smjer…...metalski (prednost)
- Radno iskustvo….DA
- Posebna znanja…...Poznavanje materijala, poznavanje tehnološkog postupka izrade, poznavanje softvera za upravljanje CNC mašinama.
- Probni rad ...DA

Opis posla i zahtjevi radnog mjesta:
- Vrši operacije rezanja po radnom nalogu
- Vrši dopremu materijala za rezanje
- Vrši otpremu gotovih obradaka do otpremne rafe/palete
- Odgovoran je za tačnost vrste i kvaliteta materijala za obradu
- Odgovoran je za tačnost mjera obradka (tehnički crtež)
- Obavezuje se na označavanje gotovih proizvoda (dimenzija, kvalitet, kupac)
- Obavezuje se evidentirati realizovane radne naloge (vrijeme obrade, datum realizacije, broj ulaza repromaterijala i dr.)
- Obavezuje se na održavanje CNC laser/plazma rezača prema propisanom planu održavanja
- Obavezuje se na dnevno održavanje čistoće radnog mjesta (čišćenje i odvoz troske/nusproizvoda rezanja)
- Radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca

Kandidati su dužni prijavu sa biografijom (CV) i ostalom dokumentacijom dostaviti lično u sjedište firme “SARAČEVIĆ” d.o.o. Tešanj na adresu: Poslovna zona „Vila“ br.1 ili skeniranu dokumentaciju putem e-mail adrese: amina@saracevic.ba , midhat@saracevic.ba

U slučaju prijema u radni odnos obavezno je priložiti:
- Ljekarsko uvjerenja

Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Kandidati koji budu ispunjavali uslove biće pozvani na razgovor o čemu će svako pojedinačno biti informisan od strane poslodavca.

Tešanj, 24.03.2021.

Direktor
Enes Omahić, dipl.oec.

Share:
Top