Obilježavanje 20 godina postojanja firme

Proslava 20 godina rada uz otvaranje novog
pogona firme Saračević Tešanj

9.9.2022.godine je svečanim otvaranjem novog proizvodnog pogona kompanija Saračević iz
Tešnja obilježila 20 godina postojanja i rada. Svečanoj ceremoniji obilježavanja dvadesete
godišnjice kompanije prisustvovali su brojni poslovni partneri kao i gosti iz cijele BiH.

Kompanija Saračević je danas pouzdan partner kupcima u zemlji, ali i inostranstvu, no, da bi
to postali iza njih je put koji je sa sobom nosio razne izazove. Kompanija ima 60 uposlenih
koji su raspoređeni u tri profitna sektora: veleprodaja, servis centar i HWP program.

Razvoj kompanije u posljednjih 20 godina

Kompanija u posljednje četiri godine bilježi rast veći od planiranog ne samo finansijski nego i
u segmentu povećanja tržišnog udjela. Iz kompanije Saračević ističu da su ove zadnje dvije
godine im pokazale da turbulencije koje se dese na tržištu mogu donijeti neočekivane prilike
za rast ali i izazove za finansiranje kao i nepredviđene rizike. O samom dvadesetogodišnjem
putu kompanije Saračević govori nam Enes Omahić, direktor.

„Kompanija je registrirana 2002. godine i narednih nekoliko godina bila prva etapa ulaska u
biznis kada je kompanija imala primarno jednog dobavljača i jednog kupca. Tokom druge
faza je nastavljeno prepoznavanje potreba tržišta i vlasnik se odlučio na proširenje asortimana,
kao i načina rada i ispunjavanja određenih zahtijeva kupaca. U tom periodu su nabavljene i
prve pile za rezanje na mjeru i dimenziju po zahtjevu kupca, kao i poluautomatski gasni rezač.
Treća faza je podrazumijevala značajniji iskorak u smislu modernizacije i ulaska u jedan novi
biznis a to je upotreba CNC mašina i rezanje materijala CNC mašinama za potrebe kupaca,
odnosno dijelova koji su faktički poluproizvod, te posebno partnerstvo sa švedskom
kompanijom SSAB. Nakon toga uslijedila je reorganizacija i transformacija koja je
podrazumijevala novu organizacionu strukturu. Vlasnik se odlučio na transformaciju vodstva
kompanije sa vlasničkog na profesionalni menadžment, te na čelu kompanije dolazi
Menadžment tim Saračević – MTS i uspostavljanje MSS-a – Menadžment sistema Saračević
koji je novi upravljački sistem kompanije baziran na zahtjevima međunarodnog standarda ISO
9001 sa vizijom kompanije Saračević u budućnosti“

2016. godina kao prekretnica u razvoju biznisa

Prema riječima Admira Saračevića, direktora prodajnog marketinga, kompanija od 2016.
godine radi po jednom novom modelu jer je vlasnik Osmo Saračević odlučio da se povuče iz
biznisa te pojašnjava:

„Sjeo je sa svojom djecom i razgovarao o tome. Nije baš, bilo lako djeci objasniti u kojem
novom pravcu će to ići. Obzirom da sam jedan od sinova ne mogu reći da smo Mirza i ja
vjerovali u tu priču. Meni je to dosta teško palo. Dugo vremena sam se nekako vidio na tom
njegovom mjestu. S druge strane danas kad pogledam gdje smo i kojim smo mi to putem
prošli da bi stigli na ovaj nivo od 2016. godine  do danas, sada znam da je to bio jedini
ispravan put za kompaniju, da bi kompanija doživjela tu transformaciju. Kompanijom danas
upravlja profesionalni menadžment tim, gdje naš vlasnik ima uvid u ono što se radi ali
operativno nije vezan za biznis.“

Izvoz kao strateško opredjeljenje

Kako smo saznali u ovoj kompaniji strateško opredjeljenje kompanije Saračević jeste ulaganje
u servis centar odnosno u proizvodnju, što pokazuje i novi proizvodni pogon, koji je danas
otvoren. Novi pogon se prostire na dvije etaže, te će omogućiti skraćenje roka izrade za kupce
i doprinijeti konkurentnosti kompanije na tržištu.

„Novi proizvodni pogon podrazumijeva preseljenje trenutnog servis centra na novu lokaciju.
Kompanija Saračević je u međuvremenu investirala u dvije nove mašine: jedan laser sa
radnim stolom 2 na 6 metara i plazma sa gasnim rezačem 2,5 na 6. To su znači nove mašine i
jedna je već instalirana a druga će se instalirati u narednom periodu na toj novoj lokaciji, što
će doprinijeti većem kapacitetu usluga kompanije Saračević, većoj stabilnosti i radu pogona u
dvije smjene umjesto dosadašnje tri smjene.“ – kazao nam je Admir Saračević.

Osim ulaganja u proizvodne kapaciteta kompanija vrši ulaganje i u obnovljive izvore energije
odnosno izgradnju solarnih elektrana. Iz kompanije Saračević ističu da su pouzdan partner na
duge staze i da im je želja da svaki rok koji dogovore sa kupcem ispoštuju.

„Kompanija Saračević živi od kupaca, samim tim i svoje resurse stavlja na raspolaganje u tom
smislu. Kad smo rekli raspoloživost isporuka i ostale performanse koje mi pratimo jesu
pokazatelji da 95 % isporuka bude pravovremeno: u kvaliteti, traženoj količini i roku koji
zahtijeva naš kupac To podrazumijeva jedan kompletan servis od momenta primanja narudžbe
do realizacije i sve post prodajne radnje koje se nakon toga događaju.” – govori Enes Omahić,
direktor kompanije Saračević.

Danas su prilikom obilježavanja godišnjice kompanije uručene i specijalne zahvalnice za:
švedsku kompaniju SSAB, S.C.Metalne konstrukcije iz Hrvatske, Global Metal Construction
iz Usore….

”Mi sa firmom Saračević surađujemo već preko više od deset godina. Firma Saračević je naš
partner za BiH. O firmi Saračević možemo reći sve najbolje, jedna profesionalna kompanija
koja kao što ste vidjeli i sama stremi ka razvoju konstantnom unapređivanju i poboljšanju. I iz
naše perspektive mi smo zaista ponosni i sretni što imamo takvog partnera ovdje u BiH.” –
kazao nam je Davorin Grediček, regionalni prodajni menadžer kompanije SSAB.

“I naša priča je jako slična ovoj današnjoj priči i ima dosta ovakvih sličnih priča i jako mi je
drago što sam danas prvi put ovdje. I mogu da kažem da ima jedan pravilan rast i osim što su
pouzdan dobavljač i partner, vidim ih u narednom periodu kao pouzdanog konkurenta jer nam
to treba na našem tržištu.” rekao je Denis Delić, predstavnik kompanije SIK iz Mostara.

Sličnih razmišljanja su bili i predstavnici kompanije S.C.Metalne konstrukcije iz Hrvatske
koji su istakli da je kompanija Saračević svojim radom doprinijela i njihovom razvoju.

Kompanija Saračević certificirani HARDOX® WEARPARTS (HWP) partner u BiH

Svi glavni procesi u ovoj kompaniji su digitalizirani i prate se u cilju obezbjeđenja
kontinuiteta procesa kao i ispunjenje ciljeva. Kompanija Saračević je od početka 2012. godine
jedini certificirani HARDOX® WEARPARTS (HWP) partner u BiH.

„HWP program je jedan od strateških smjerova razvoja kompanije Saračević. Zbog toga je od
početka 2022. godine taj segment je dobio sektorski organizacijski status unutar kompanije.
Znači, očekujemo u budućnosti, da ćemo biti ne samo prepoznatljiv partner u BiH nego i u
širem okruženju. Taj program je značajan za betonare, reciklaže, kamenolome, rudnike i to je
specifična i veoma važna tržišna niša ovog programa.“ – govori nam Mirza Saračević.

Osim ekskluzivnog prava da prodaju robu u izvornim dimenzijama  proizvođača SSAB
Hardox, kompanija Saračević je i partner na projektu Hardox Wear Parts.
“Vlasnik kompanije Saračević je još 2011. godine prepoznao potencijal tog programa na
tržištu. Iz tog razloga kompanija Saračević je vodila aktivnosti kako bi postala partner sa
takvim dobavljačem. Ono što karakteriše kompaniju Saračević kada je u pitanju HWP jeste
brza reakcija i prepoznavanje zahtijeva kupaca  koji su specifični kada je u pitanju rješavanje
tih njihovih problema.“ – kazao je Mirza Saračević.

Certifikat bonitetne izvrsnosti

Kompanija Saračević svojim radom konstantno doprinosi pozitivnom poslovnom okruženju
Bosne i Hercegovine. Još jedan pokazatelj za to je svakako i Certifikat bonitetne izvrsnosti,
koji je dodijeljen ovoj kompaniji u 2017. godini kao potvrda dugogodišnjeg kvalitetnog i
sistemskog poslovanja.

„Strateško opredjeljenje kompanije Saračević u pogledu proizvodnje je izvoz na tržišta izvan
BiH. To je u posljednjih pet godina dovelo do novih kupaca i projekata na tržištima izvan BiH
te podiglo učešće prihoda od prodaje kompanije Saračević sa 9% na 30% dok veleprodaja
djeluje sa 70%. Naravno to je doprinijelo stabilnijem finansiranju biznisa, a  bonitet izvrsnosti
je samo potvrda visokog rejtinga kod poslovnih banaka koji kompanija Saračević ima u
kontinuitetu.”– pojašnjava nam Enes Omahić.

Strateško opredjeljenje Saračević d.o.o. Tešanj je povećanje izvoza

Kompanija najviše izvozi u Njemačku, Austriju, Sloveniju, Srbiju i Hrvatsku, gdje postoje
kupci koji to prerađuje i takav proizvod ide dalje.

“Preko kupaca u navedenim državama, kompanija Saračević se nalazi u lancu snabdijevanja
globalnog tržišta. Tako npr. kupac iz Hrvatske gotove proizvode sa pozicijama iz Tešnja
plasira u Italiji a iz Italije dalje. Kupac iz Njemačke pozicije proizvedene u pogonu Saračević
ugrađuje u svoje proizvode i distribuira širom svijeta.”- riječi su Admira Saračevića o
plasmanu proizvoda.

Kompanija Saračević Tešanj također posjeduje certifikate ISO 9001:2015 za kvalitet i
certifikat 14000:2015 za zaštitu okoliša.

“Zaista mi je drago i čestitam ovim putem ispred kompanije Mann Hummel Tešanj koji je
dugogodišnji partner firme Saračević. Mogli smo vidjeti na zidovima ove nove zgrade slogan
– pouzdan partner na duge staze. Kompanija Saračević je pokazala da je jedini ispravni način
pouzdano partnerstvo  I evo meni je drago da oni nakon 20 godina svojim rastom i razvojem
dokazuju i pokazuju to što piše na zidovima ove zgrade.”  -istakao je Mahmut
Galijašević, direktora Mann+Hummel BA.

Društveno odgovorna kompanija

Saračević d.o.o. Tešanj je tokom svih prethodnih godina pokazao i da je društveno odgovorna
kompanija, koja se trudi dati svoj doprinos u razvoju lokalne zajednice ali i ulaganja u
obrazovanje.

Naime, kompanija Saračević, odlukom vlasnika svake godine stipendira 4 – 6 studenata, koji
nemaju nikakvu obavezu prema kompaniji nakon završetka školovanja. Jedini uslov koji
studenti moraju ispuniti je da završavaju svoje fakultetske obaveze u roku.

S druge strane na osnovu potpisanih ugovora sa srednjom školom o obavljanju prakse za
učenike koji završavaju školovanje, u proizvodnom pogonu kompanije Saračević se daje
podrška za obavljanje završne studentske i učeničke prakse.

“Ukoliko bi govorili o našoj angažiranosti na društveno korisnim projektima tu bi istakao
učešće kompanije i dijela uposlenih u nevladinoj organizaciji Oslonac, kao i u svim drugim
društveno-odgovornim projektima koji se sprovode na području općine a gdje uzimamo
određeno učešće,  u onoj mjeri za koju procijenimo da je zadovoljavajuća.” – zaključuje
Admir Saračević.

O društvenoj odgovornosti ove kompanije za medije je govorio Suad Huskić načelnik općine
Tešanj:

“Nakon 20 godina uspješne saradnje općine Tešanj i firme Saračević možemo reći da je riječ
o vrlo društveno odgovornom preduzeću pa i porodici. Gospodin Saračević i firma Saračević
su uvije bili dio društveno odgovornih projekata, socijalne zaštite, u stambenom zbrinjavanju,
u različitim društvenim događajima ali vrlo proaktivni partneri u nekim ključnim pitanjima
kada se govori o politici razvoja općine Tešanj. Oni su uvijek bili tu kada smo ih pozvali da
organiziramo raspravu da razgovaramo o prostornom planiranju, uređenju poslovnih zona i
uvijek su donosili dobre ideje i dobre prijedloge.”

Kompanija Saračević u budućnosti

Kompanija Saračević trenutno radi u tri profitna centra i to je otprilike budućnost ove
tešanjske kompanije:

- veleprodaja kao core biznis od samog početka,
- servis centar kao proizvodni servis kupcima
- i naravno program HWP koji zauzima specifičan tržišni segment.

U budućnosti kako ističu iz menadžmenta ove kompanije ostaje dilema zadržavanje
postojećih profitnih centara ili otvaranje novih kompanija.

Share:
Top